Proizvodnja

PROIZVODNJA je divizija u sklopu kompanije PG-PAK koja se bavi proizvodnjom:

Prvi put u Crnoj Gori prizvodnja po najvećim higijenskim standardima, posjedujemo nove najsavremenije mašine i opremu koje garantuju da su svi klijenti zadovoljni.

Sve proizvode možete brendirati sa logom Vaše firme.

Kontaktirajte nas za sve informacije u vezi ovih proizvoda. 

Bojan Rajković
Supervizor Centralna Regija

Luka Vukčević 
Supervizor Primorje