HORECA ProfesSional

PG-PAK Horeca Professional je divizija u sklopu kompanije PG-PAK koja snadbijeva renomirane klijente iz oblasti:

ASORTIMAN :

  1. Higijena :
  1. Ambalaža:
  1. Hrana:

Bojan Rajković
Supervizor Centralna Regija

Luka Vukčević 
Supervizor Primorje